Jeunes Mamans Iechternach

De Samsden  krut de President  vun der Wonschkutsch nom Kannerzumba ee Scheck iwerreecht vun den “Jeunes Mamans” Iechternach.

Des Spend kennt zesummen durch en Deel vum Beitrag fir de Kannerzumba.

Den Jeff Herr huet erklärt zu wat fir enger Bestemmung dest Geld benotzt get an huet hinnen all villmools Merci gesoot.