Éischte Verwaltungsrot fir 2021

De 7 Januar 2021 hat de Verwaltungsrot vun der Wonschkutsch asbl eng ganz speziell Sitzung. Et war, wéi sollt et anescht sin, eng Sitzung per Visiokonferenz.

Et war fir 4 nei Mëmberen hier éischt Sitzung vum Verwaltungsrot.

Niewend de Grënnungsmemberen:

  • Jeff Herr (President)
  • Patrice Rickal (Sekretärin)
  • Frenz Majchrzack (Caissier)
  • Jorge Dos Santos
  • Annick Waijenberg

waren dann och di nei Memberen

  • Lea Baulesch
  • Tania Brosius
  • Yasmine Ries
  • Jean-Marie Schmitz

matt derbai. Et war eng intressant Stonn wou mir zesumme waren, mir freeën eis awer drop eis „live“ ze gesinn.

Dem neie Verwaltungsrot ass op alle Fall eng glécklech Hand bei all séngen Décisioune gewënscht!