Action sociale vun der Police

Wei all Joer huet d´Generaldirektioun vun der Police eng “action sociale” lancéiert. Hei sinn all Memberen vun der Police, ob administrativ oder um Terrain, dozou opgeruff eng Klengegkeet ze spenden. Mir si ganz frou dass d´Wonschkutsch dëst Joer erausgesicht ginn ass a soen elo schonn villmools Merci!

 

 

Eise President am Interview bei der Police